Mijn vader was priester

In de zomer van 2005 maakte ik samen met mijn vader een reis naar IJsland. We reisden veertig jaar terug in de tijd, naar het jaar 1965, toen mijn vader tot priester werd gewijd. Na zijn wijding trok hij naar Reykjavik om daar als kapelaan te werken voor de katholieke kirkja. Hij woonde samen met vier montfortanen in de roomse kloosternederzetting Landakot in Reykjavik. 27 jaar was hij toen.

Na die reis ontstond bij mij het idee om zijn leven als priesterstudent en missionaris in een lopend verhaal tot leven te wekken. In een boek dat leest als een roman. De lezer moet de wierook kunnen ruiken, de kloostergangen voor zich zien en het gekletter van het bestek kunnen horen in de refter waar de seminariestudenten zwijgend zaten te eten.

Het verhaal dat ik wil vertellen, gaat over het katholieke Limburg van de jaren veertig, vijftig en zestig van de vorige eeuw. Over de religieuze cultuur en de invloed daarvan op het dagelijks leven, gekoppeld aan de levensstijl van een priesterstudent. Een levensstijl waarbij bidden en studeren de dagelijkse mantra vormden en kuisheid, vroomheid en gehoorzaamheid de belangrijkste waarden waren. Het is een verhaal over een bijzonder en – zeker in Nederland – uitstervend beroep en daarmee van een uitstervende cultuur.

Met dit boek wil ik niet de reeds aanwezige hang naar nostalgie oppoken. Ik wil een gedetailleerd en levendig portret maken van het katholieke leven in die tijd. Ik wil het stof van de oude verhalen afvegen en ze op zo’n manier doorvertellen dat ook jongere lezers die geen enkele binding hebben met het vrome Limburg nieuwsgierig worden gemaakt.

Ik teken de geschiedenis niet alleen op, maar verbind me er ook mee. Door in een klooster te verblijven, mee te lopen in een processie en een bedevaartsplaats te bezoeken wil ik de geschiedenis naar deze tijd halen en tastbaar maken. Het gaat mij niet alleen om de vraag hoe katholieken hun geloof uitdroegen, maar ook om de vraag hoe dat geloof op mij overkomt.

“Het boekenplan van Katja Kreukels is belangrijk, maar ook spannend. Belangrijk is het omdat zij de ontwikkelingen en veranderingen in katholiek Limburg tussen 1930 en 1970 wil beschrijven op het microniveau van het levensverhaal van een Limburgse jongen die priester werd en als missionaris op IJsland terechtkwam. Er is al het een en ander door historici geschreven over de ontwikkelingen in het katholieke Limburg in de decennia die voorafgingen aan de secularisering van de Limburgse samenleving en de afbrokkeling van de katholieke wolkenkrabber. Maar die ontwikkeling is nog te weinig bekeken vanuit de beleving van mensen die er middenin stonden, zoals de Limburgse jongen uit een vroom katholiek gezin die de hoofdfiguur van het boek vormt. En dat laatste maakt het project ook zo spannend. Want die jongen-met-roeping is Katja’s eigen vader. De geschiedenis die zij wil achterhalen, de wereld die zij wil reconstrueren, is de geschiedenis en de wereld van haar vader. Zij wil die – voor haar althans – vreemde, exotische wereld leren kennen. Zij wil begrijpen wat hem ertoe bracht zich geroepen te weten tot het priesterschap, wat hem ertoe bracht zich als missionaris te laten uitzenden en wat hem er ten slotte toe bracht zijn priesterschap neer te leggen. Ik ben ervan overtuigd dat het project van Katja Kreukels een belangrijk en spannend boek gaat opleveren. Ik zie ernaar uit het te lezen!”

Peter Nissen, predikant van de remonstrantse gemeente van Oosterbeek en oud-hoogleraar Cultuurgeschiedenis van de religiositeit, Faculteit der Religiewetenschappen, Radboud Universiteit Nijmegen.

 

 

Dit bericht was geplaatst inBoek, Uitgelicht. Bookmark the permalink. Zowel reacties als trackbacks zijn gesloten.